Latvijā ir pieņemti grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, saskaņā ar kuriem ir iespējama Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātība arī farmaceitiskajā aprūpē. Specifiska likuma norma nepieciešama, jo farmaceita profesija Latvijā ir reglamentēta.

Likums paredz piemērot Ministru kabineta noteiktu īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā farmaceitiem un farmaceita asistentiem, kuri ir Ukrainas civiliedzīvotāji. Noteikts, ka šīs personas Latvijā strādā farmaceita tiešā vadībā klātienē.