LNZAA

Latvijas nacionālās zāļu apgādes asociācija ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2005. gadā kā Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija. Kopš 2022. gada darbojas kā Latvijas nacionālās zāļu apgādes asociācija.

LNZAA

Latvijas nacionālā zāļu apgādes asociācija ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2005. gadā kā Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija. Kopš 2022. gada darbojas kā Latvijas nacionālā zāļu apgādes asociācija.

MISIJA

Nodrošināt Latvijā tādu farmaceitiskās darbības vidi un regulējumu, kas veicinātu sociāli atbildīgu pilna sortimenta zāļu lieltirgotavu attīstību, kuras būtu spējīgas sniegt atbalstu valstij krīzes situācijās un nodrošināt nacionāla mēroga zāļu un medicīnas preču apgādi visā Latvijas teritorijā.

MĒRĶI

 • Pilnveidot Latvijas zāļu un medicīnas preču tirgus regulējumu, veicinot pilna sortimenta zāļu lieltirgotavu attīstību.

 • Veicināt analītiskos un pētnieciskos procesus zāļu tirgus izpētes un medicīniskās informācijas jomā.

 • Aktīvi piedalīties likumdošanas procesos, pārstāvot zāļu lieltirgotavu intereses un attīstības iespējas.

 • Efektīvi pārstāvēt biedru intereses un tiesības valsts pārvaldes institūcijās, vietējās un starptautiskās nevalstiskajās organizācijās un citās institūcijās.

MISIJA

Nodrošināt Latvijā tādu farmaceitiskās darbības vidi un regulējumu, kas veicinātu sociāli atbildīgu pilna sortimenta zāļu lieltirgotavu attīstību, kuras būtu spējīgas sniegt atbalstu valstij krīzes situācijās un nodrošināt nacionāla mēroga zāļu un medicīnas preču apgādi visā Latvijas teritorijā.

MĒRĶI

 • Pilnveidot Latvijas zāļu un medicīnas preču tirgus regulējumu, veicinot pilna sortimenta zāļu lieltirgotavu attīstību.

 • Veicināt analītiskos un pētnieciskos procesus zāļu tirgus izpētes un medicīniskās informācijas jomā.

 • Aktīvi piedalīties likumdošanas procesos, pārstāvot zāļu lieltirgotavu intereses un attīstības iespējas.

 • Efektīvi pārstāvēt biedru intereses un tiesības valsts pārvaldes institūcijās, vietējās un starptautiskās nevalstiskajās organizācijās un citās institūcijās.

DARBĪBAS VIRZIENI

 • Sadarbība ar Latvijas Republikas Veselības ministriju, citām valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī sabiedriskām organizācijām Latvijā.

 • Sadarbība ar tirgotājus un ražotājus pārstāvošām organizācijām Latvijā, lai koordinētu un veicinātu starpnozaru attīstības un sadarbības jautājumus.

 • Sadarbība ar citu valstu zāļu lieltirgotavām, to profesionālām apvienībām un organizācijām, piedalīties analoģisku starptautisko organizāciju darbā.

 • Aktīva līdzdalība likumdošanas procesos, pārstāvot zāļu lieltirgotavu intereses.

 • Dalība starptautiskā lieltirgotājus pārstāvošā institūcijā GIRP kā Latviju reprezentējošai organizācijai.

DARBĪBAS VIRZIENI

 • Sadarbība ar Latvijas Republikas Veselības ministriju, citām valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī sabiedriskām organizācijām Latvijā.

 • Sadarbība ar tirgotājus un ražotājus pārstāvošām organizācijām Latvijā, lai koordinētu un veicinātu starpnozaru attīstības un sadarbības jautājumus.

 • Sadarbība ar citu valstu zāļu lieltirgotavām, to profesionālām apvienībām un organizācijām, piedalīties analoģisku starptautisko organizāciju darbā.

 • Aktīva līdzdalība likumdošanas procesos, pārstāvot zāļu lieltirgotavu intereses.

 • Dalība starptautiskā lieltirgotājus pārstāvošā institūcijā GIRP kā Latviju reprezentējošai organizācijai.

SADARBĪBA

Lai sasniegtu savus mērķus, asociācija sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām nozares organizācijām un partneriem.

Biedrība darbojas:

 • Veselības ministrijas Farmācijas jomas konsultatīvajā padomē

Asociācija ir dibinātājbiedrs Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijā, kas atbild par Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas izveidošanu, uzturēšanu un pārvaldīšanu www.lzvo.lv

SADARBĪBA

Lai sasniegtu savus mērķus, asociācija sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām nozares organizācijām un partneriem.

Biedrība darbojas:

 • Veselības ministrijas Farmācijas jomas konsultatīvajā padomē

Asociācija ir dibinātājbiedrs Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijā, kas atbild par Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas izveidošanu, uzturēšanu un pārvaldīšanu www.lzvo.lv