Lai pacienti krīzes situācijās būtu pasargāti un drošībā, pārskatāmā nākotnē tiktu realizētas valsts intereses un veselības aprūpes sistēmas noturības un darbības nepārtrauktība, Latvijas nacionālās zāļu apgādes asociācija (LNZAA) aicina Ekonomikas ministriju (EM) uzņemties vadošo lomu pacientiem paredzēto zāļu un medicīnas ierīču krājumu sistēmas izveidē. Vēstuli ar šādu aicinājumu LNZAA nosūtījusi EM.

Augstu vērtējot EM līdz šim paveikto valsts drošības jomā, jo sevišķi jaunās sistēmas ieviešanu, kā tiek glabātas valsts naftas produktu drošības rezerves, LNZAA kā pozitīvu signālu uztvērusi ekonomikas ministra Viktora Valaiņa nesen konferencē “Veselība kā drošība” pausto gatavību veidot arī zāļu un medicīnas ierīču rezerves krājumus krīzes situācijām kā vienu no ministrijas prioritātēm. Jau šī gada martā sabiedriskajām organizācijām nosūtītajā vēstulē “Par valsts zāļu rezervju sistēmas izveidi” EM ir apliecinājusi gatavību sniegt nepieciešamo atbalstu efektīvas valsts zāļu rezervju sistēmas izveidošanā, kā arī organizēt darba grupu, kurā būtu iesaistītas arī nevalstiskās organizācijas.

Vienlaikus asociācija norāda, ka Veselības ministrija (VM) jau kopš 2022. gada demonstrē nespēju izveidot funkcionējošu zāļu un medicīnas ierīču rezervju sistēmu, tā pakļaujot nopietnam drošības riskam pacientu dzīvību un veselību. Piemēram, Igaunijā 2022. gadā tika sākts darbs pie nacionālo zāļu un medicīnas ierīču krājumu veidošanas un atšķirībā no Latvijas Igaunijā šī krājumu veidošanas sistēma jau ir ieviesta un pilnībā funkcionējoša. Igaunijā arī turpinās darbs pat pie veterināro zāļu krājumu veidošanas, kamēr Latvijā situācija ar zāļu un medicīnas ierīču krājumiem no 2022. gada nav mainījusies. Ilgstoša VM nespēja risināt valstij būtiski svarīgus drošības jautājumus norāda vai nu uz ministrijas neieinteresētību apzināto problēmu risināšanā, vai arī cilvēkresursu un kompetenču trūkumu, lēš LNZAA.