Šobrīd vienīgais konkrētais izmērāmais Veselības ministrijas(VM) piedāvājums Konceptuālajā ziņojumā par zāļu finansiālo pieejamību tās palielināšanai ir PVN likmes zālēm samazināšana, kas būtu atbalstāms un nodalāms no citu pasākumu kopuma, jo var secināt, ka zāļu gala cena tiešām samazināsies par 7 procentpunktiem.

Pārējie būtiskākie VM izteiktie piedāvājumi zāļu finansiālo pieejamību pacientiem neproporcionāli pārliek uz farmācijas nozares dalībnieku pleciem, kam jau šobrīd ir jāmeklē papildu finanšu līdzekļi augošo komunālo rēķinu, degvielas, algu un citu izdevumu segšanai, piedzīvojot straujāko inflāciju pēdējo gadu laikā. Tā ir būtiski atšķirīga pieeja no, piemēram, attieksmes pret citiem sistēmas dalībniekiem, kur ārstniecības iestādēm VM plāno kompensēt pieaugošos enerģijas rēķinus un arī palielina tarifus, lai kompensētu personāla atalgojuma pieaugumu.

Šādu viedokli pirms sabiedriskās apspriedes nosūtīja un tās laikā pauda četras asociācijas – Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija, Aptieku biedrība, Aptieku attīstības biedrība un Latvijas Lieltirgotāju asociācija.

Konceptuālā ziņojuma autori ir veikuši citu valstu zāļu kompensācijas sistēmu atsevišķu parametru izlasi, piedāvājot tos ieviest Latvijā, neapskatot sistēmu kopumā un nemodelējot šādu pārmaiņu ietekmi uz citiem zāļu pieejamības un farmaceitiskās aprūpes parametriem.
Sabiedriskās apspriedes laikā mēs neguvām priekšstatu, ka VM ieklausās un izprot mūsu sacīto, ka esam vienā sistēmā – pacienti, ministrija un farmaceitiskās aprūpes sniedzēji kā daļa no veselības aprūpes sistēmas, kurus vienlīdz skar esošā ekonomiskā situācija. Tāpat daļa no konceptuālajā ziņojumā norādītajiem risinājumiem var ļoti negatīvi ietekmēt pacientus, jo pastāv risks, ka izdevumu mazināšanas nolūkā samazināsies tirgū pieejamais zāļu skaits, var mazināties arī un pacientu izvēles iespējas, kā arī pasliktināties zāļu loģistikas pakalpojumu iespējas.

Jāsecina, ka ministrija arvien biežāk ar nozari sazinās deklaratīvā veidā, izņēmums nebija arī šīs konceptuālais ziņojums par zāļu finansiālo pieejamību. Kopumā vērtējot, ziņojums pamatots ar veciem, neaktuāliem datiem – tā faktu bāze, ziņojuma struktūra un tiem pakārtotie secinājumi sagatavoti nekvalitatīvi un nesniedz ieskatu reālajā šī brīža situācijā par zāļu finansiālo pieejamību.